เนือนนอน ห้องเหลืองอ่อนและเหลืองกล้วย

갤러리 - The Banyan Leaf > Ratchaburi 의 호텔

The Banyan Leaf
The Banyan Leaf
The Banyan Leaf
The Banyan Leaf
The Banyan Leaf
The Banyan Leaf
The Banyan Leaf
The Banyan Leaf

다른 호텔 근처   The Banyan Leaf

La toscana
La toscana
3.5 of 5

8.8 Km.

Duanlom Resort
Bellissimo Cafe & Resort
Eden Garden Resort
Baanrai Areeya
Charisma Resort